ØkonomiGuiden.no  - din hjelp til god økonomi!

®

- en båtreise du aldri glemmer

Banker

Boliglån

Billån

Båtlån

Forbrukslån

Ungdomslån

Refinans

Kredittkort

Forsikringer

Fond/Aksjer

Gjeldshjelp

Regnskap

Boligstrøm

Bredbånd

Linker


 

Bruk pengene riktig

- SHOP billig!

 
 

Ungdomslån / Førstehjemslån

 

Det å etablere seg i boligmarkedet er en spennende fase for de fleste. Da er det viktig at du har en bank i ryggen som tenker langsiktig og som kan bidra til å legge forholdene best mulig til rette. I en etableringsfase vil et ungdomslån gi deg en fin mulighet til å komme inn på boligmarkedet, og et ungdomslån / førstehjemslån er en gunstig finansiering av din første bolig - som kanskje er en av de viktigste investeringene du gjør i livet.

Ungdomslån er en type lån som tilbys unge i alderen 18 - 34 år til meget gunstige betingelser. BSU (Boligsparing for Ungdom). Ved lån utover 85 % kreves tilleggsikkerhet og god betalingsevne. Noen banker tilbyr ungdomslån med inntil 90 % av kjøpesummen til laveste rente, men dette forutsetter at du har etablert BSU, forsikringer og at banken får 1. prioritets pant i eiendommen som kjøpes.  Se vår bankoversikt.

 

! Et lån er en alvorlig forpliktelse som du sannsynligvis skal leve med i mange år. Snakk med banken, de kan beregne dine totale lånekostnader, og fortelle deg hvordan ditt låneopptak vil innvirke på din økonomi.  

  

  


 

 

Boligsparing for Unge (BSU)

 

BSU er en sparetjeneste som tilbys av de fleste banker i Norge. Sparetjenesten fungerer slik at det opprettes en egen BSU-konto i en bank hvor beløpene som settes inn gir skattefordeler. Rentebetingelsene på BSU-kontoen er normalt betydelig gunstigere enn de banken tilbyr for vanlige høyrente- og sparekonti.

 

BSU-krav:

Alder mellon 18 og 33 år.

Lover å bruke penger på bolig.

Har skattbar inntekt (hvis du skal ha skattefradraget).

Du kan spare inntil 20.000 i året og 150.000 totalt i BSU.

Du trenger ikke spare et fast beløp hver måned.

BSU-avtalen må inngås før kjøpet av bolig finner sted

 

Skattefradrag

Myndighetene gir deg opp til 4.000 kroner i skattefradrag i året.


 

 

 

Lån

Serielån - Annuitetslån - Rammelån - Flexilån - Forbrukslån

 

 

For de fleste er boliglånet det største låneforholdet man inngår, og valget av riktig type lån og rente- og avdragsbetingelser blir derfor en viktig del av din privatøkonomi.

Som lånetaker er det noen forhold du må ta stilling til, for det finnes ulike typer av boliglån, som eksempelvis: Serielån, Annuitetslån og Rammelån og ditt valg kan få stor innvirkning på din økonomi. I tillegg til type lån må du også ta med i din vurdering alternativene - fast eller flytende rente, avdragsfrihet og nedbetalingsperiode. Det som er viktig er at du ser på helheten i tilbudene. Det finnes mange långivere som reklamerer med å ha den beste renta og de beste vilkår, men det er viktig å være klar over at det finnes ikke én bank som har det som er best for alle.


 

Annuitetslån

Et annuitetslån er et lån som nedbetales med like store terminbeløp - til lånet er innfridd i sin helhet. I begynnelsen av låneperioden er avdragsdelen liten, mens rentedelen er stor. Etter hvert som lånetida går vil dette forholdet snu slik at avdragsandelen øker og renteandelen blir mindre.

 

 

Rammelån

Med et rammelån (kalles også for Fleksilån og Boligkreditt) kan du låne opp til en viss grense, uten at du har en fast tilbakebetalingsplan. Eksempel: Du kan få en låneramme opp til en viss verdi av din bolig. Dette kan variere men de fleste bankene gir opp til 60 - 70% av boligens markedsverdi. Med et rammelån betaler du kun renter av den kreditten du til enhver tid bruker. Rammelån er det mest fleksible lånet du kan ha, for du velger også selv hvor mye av rammen du ønsker åbruke og du bestemmer selv til enhver tid hvor mye du ønsker å innbetale til din lånekonto.

 

 

Serielån

Et serielån er en lånetype som har et variabelt terminbeløp. Avdraget på lånebeløpet holder seg konstant gjennom perioden mens rentedelen av lånet er variabelt. Dette forholdet gjør  at innbetalingene varierer slik at innbetalingene på lånet er større i begynnelsen av låneperioden enn på slutten av låneperioden. Serielån er en lånetypen som er mindre brukt enn annuitetslån.

 

 

Flexilån

Flexilån kan enkelt defoneres som en form for rimelig forbrukslån som man kan få raskt, enkelt og "billig". Et flexilån har basis i at man eksempelvis låner penger på egen bolig eller hytte. Denne låntypen gir den fleksibiliteten at dersom man har fått innvilget et lån så trenger man ikke å søke om lån flere ganger. Man kan bare logge seg inn i nettbanken og overføre pengene til egen brukskonto når man måtte ønske det.

En av fordelene med et flexilån er at man har mye lavere renter enn på et forbrukslån, og siden banken har tatt sikkerhet i boligen eller hytta vil rentene derfor normalt være de samme som for et boliglån, og så lenge banken har sikkerhet i fast eiendom kam man bruke pengene til hva man vil, være seg bilkjøp, oppussing, ferie etc. Der er også en fordel med et flexilån at man bestemmer selv når lånet ønskes nedbetalt. 

Hvor mye man kan låne på et flexilån varierer fra bank til bank, men normalt er "grensen" ca. 60 - 70 % av verdien på boligen / hytta.

 

 

Forbrukslån

Forbrukslån er et lån uten sikkerhet. For å få er forbrukslån trenger du ikke å ha noen eiendeler som settes i pant. Dersom du trenger penger raskt og enkelt så kan et forbrukslån være et godt alternativ. For å søke om forbrukslån kan du ikke ha betalingsanmerkninger, du må være over 18 år og du må ha fast inntekt.

Alle som tilbyr forbrukslån (tilbudene er som regel fra 5.000.- til 350.000.-) har en enkel søknadsprosess som gjennomføres elektronisk via internett (tilbyderens hjemmeside) fra PC, Mac eller din mobil. I og med at denne type lån er forbundet med en høy risiko for långiver (banken) så har et forbrukslån en relativ høy effektiv rente sett i forhold til andre type lån.

 

 

 

Renter

Nominell eller Effektiv  -  Fast eller flytende

 

     


 

 

Nominell eller Effektiv rente - Hva er forskjellen?

Nominell rente defineres som en løpende pålydende rente, og er vanligvis oppgitt som årlig med - p.a = pro anno = per år.

Effektiv rente er nominell rente med tillegg av gebyrer og alle andre kostnader på lånet. Eksempelvis: inkluderes termingebyr, etableringsgebyr og depositumsgebyr. Dette betyr at den effektive renta er den faktiske prisen du betaler på et lån. Det er derfor viktig å få vite nøyaktig hvor stor den effektiv renta er/blir, før du går inn i en låne avtale. Når du skal  sammenlikne lånetilbud så er det den effektive renta som forteller deg hvor mye lånet egentlig koster/kommer til å koste.

 

 

Fast eller flytende rente - Hva bør du velge?

Et lån hvor det er en fast rente vil si at renta bindes over en avtalt tidsperiode. Vanligvis er dette fra 1 til 3 år, men periodens varighet kan selvfølgelig avtales med långiver i hvert enkelt tilfelle.

Et lån med flytende rente betyr at renta endres alt etter hvordan markedet svinger. Dersom markedsrenta endres vil renta på ditt lån normalt bli påvirket av dette ved at renta settes opp eller justeres ned. Ved denne type endringer har du som låntager normalt krav på å få varsel med en frist på minst seks uker. Erfaring/statistikksmessig viser det seg at flytende rente kan være det billigste alternativet.

En kombinasjon av rentetypene er mulig og da kan du eksempelvis binde renta på en del av lånet, mens resten er flytende. Dette kan avtales med långiver.

Ved sammenlikning av fast eller flytende rente kan dette enkelt sies at: Dersom du har et lån med fastrente får du en nøyaktig oversikt over låneutgiftene gjennom hele året, mens med flytende rente vil dette variere.

Uansett hva du velger så er det viktig å vurdere din egen økonomi å ta høyde for alle renter og avdrag, og alle eventuelle renteøkninger.


 

 

 

Finansiering og Lånebevis

 

 

Et finansieringsbevis (lånebevis) er et godt hjelpemiddel for deg når du er på boligjakt. Dette viser hvor mye du kan låne i banken. Et finansiering / lånebevis bør du ordne med før du går på visning, for med et slikt i hånden vil du stå sterkere i en budrunde.

 

Fakta om finansiering / lånebevis:

Det er helt uforpliktende for deg å søke om et finansiering / lånebevis og det er gratis.

Du får vite hvor mye du kan låne til bolig.

Finansiering / lånebeviset er gyldig fra 3 til 6 måneder fra utstedelsesdato.

(Perioden varierer fra bank til bank).

Et finansiering / lånebevis kan fornyes ved behov.

 

Slik søker du:

Logg deg inn i nettbanken og send en lånesøknad. Du kan selvfølgelig også henvende deg direkte til banken å levere søknaden der.

Etter at du har lagt inn / levert søknad om finansiering/lånebevis og fått denne innvilget, vil du kunne skrive dette ut på din egen skriver eller du får det tilsendt via post.

Når du evt. har vunnet budrunden og skal ta opp lån, kontakter du din rådgiver i banken.

 

Vedlegg til lånesøknad

Siste lønnsslipp

Selvangivelse

Takst på boligen

 

Budrunde

Dersom du ser etter en bolig og har ordnet deg med et finansiering/lånebevis så kan det være lurt å holde budkortene litt tett til brystet og ikke la megleren se dette. Husk at eiendomsmeglere er ikke din "venn" i den forestående budrunden. Det å ha et finansiering/lånebevis betyr at du kan fremlegge dette som et bevis både for megler og selger for din mulighet til å by, men dette kan også bli brukt mot deg. Tenk deg situasjonen at eiendomsmegleren vet at du besitter en bekreftelse på at du kan få et lån av banken som er x-antall tusen kroner mer enn det budet du har lagt inn, da kan du risikere en form for press til at du skal by mer enn du egentlig var villig til. Hva betyr så dette? jo, det betyr at boligen blir dyrere for deg mens fortjenesten for både selger og eiendomsmegler øker.

Det er ikke noe krav til til deg som en budgiver at du skal fremlegge beløpet i ditt finansiering/lånebevis men det er ved evt. spørsmål om det foreligger et slikt greit å kunne gi et bekreftende svar - uten å oppgi detaljene for lånetaket. Og for din del så vet du hva hva du kan by, og du vet at du ikke må gi et bud med forbehold om finansiering.

 


 EnummerGuiden.no - Vit hva du spiser!


- startstedet for din drømmeferie

FørstegangsLån.no

AltomLondon.no


 

Om oss * Kontakt * Annonsere

 

ØkonomiGuiden.no er ikke en utlåner eller finansiell tjenesteleverandør. Annonser til finansielle tjenester som vises ØkonomiGuiden.no

er betalt reklame. ØkonomiGuiden.no garanterer ikke at det tilbudet en annonsør viser kan være aktuelt for deg.

Din kvalifisering for aksept av enhver annonsørs tilbud er underlagt vilkårene og betingelsene som gjelder for annonsøren.

ØkonomiGuiden.no © ®