ØkonomiGuiden.no  - din hjelp til god økonomi!

Båtguiden.com

Banker

Boliglån

Billån

Båtlån

Forbrukslån

Ungdomslån

Refinans

Kredittkort

Forsikringer

Fond/Aksjer

Gjeldshjelp

Regnskap

Boligstrøm

Bredbånd

LinkerPensjonsforsikring

 

Pensjonsforsikring er en fellesbetegnelse på de forsikringer som sikrer utbetaling over flere år, i motsetning til kapitalforsikring som utbetales med en engangssum. Det skjelnes mellom kollektiv og individuell pensjonsforsikring. Forsikringen kan omfatte alders-, ektefelle/samboer, barne- og uførepensjon og rett til premiefritak ved arbeidsuførhet. Individuelle pensjonsforsikringer kan kjøpes gjennom et livsforsikringsselskap og dekker det behov selvstendige yrkesutøvere og andre har for å supplere ytelsene fra folketrygden eller kollektive pensjonsordninger de er tilsluttet.

 


 

Vi beklager, med det er per dato ingen annonsører

for pensjonsforsikring.

 

 

 


 

 

 

 

Om oss * Kontakt * Annonsere

 

ØkonomiGuiden.no er ikke en utlåner eller finansiell tjenesteleverandør. Annonser til finansielle tjenester som vises ØkonomiGuiden.no

er betalt reklame. ØkonomiGuiden.no garanterer ikke at det tilbudet en annonsør viser kan være aktuelt for deg.

Din kvalifisering for aksept av enhver annonsørs tilbud er underlagt vilkårene og betingelsene som gjelder for annonsøren.

ØkonomiGuiden.no © ®