ØkonomiGuiden.no  - din hjelp til god økonomi!

®

- en båtreise du aldri glemmer

Banker

Boliglån

Billån

Båtlån

Forbrukslån

Ungdomslån

Refinans

Kredittkort

Forsikringer

Fond/Aksjer

Gjeldshjelp

Regnskap

Boligstrøm

Bredbånd

Linker


 

Bruk pengene riktig

- SHOP billig!

 
 

Banker i Sogn og Fjordane

(Tilbake til fylkesoversikt)

 

           


 

 

Aurland Sparebank er ein sjølvstendig og lokal sparebank som vart stifta 18. mai 1883. Hovudkontoret ligg på Aurlandsvangen med eit avdelingskontor på Flåm. Banken si målsetjing er å vera ein god og solid bank for privatkundar, næringsliv, lag og organisasjonar i Aurland Kommune. Vi skal dekka kundane sine behov innan banktenester. Vi er også ein bank for utflytta sambygdingar og andre som ynskjer å vera kundar hjå oss. Med kort, telefon og PC kan du nytta våre produkter og tenester på ein effektiv og rimeleg måte.

Aurlandsvangen, Pb. 13, 5741 Aurland * Tlf.: 57 63 26 00 * Hjemmeside


 

 

 

Vi er ein regionbank for Indre Sogn, med kommunane Årdal Lærdal og Sogndal som primærområde. Vårt hovudkontor er på Årdalstangen og vi har avdelingskontor i Øvre Årdal, Lærdal, Borgund, Sogndal og Bergen. Vi er ein solid bank med ei god kapitaldekning. Det er 44 høgt kvalifiserte tilsette som står til teneste for deg og alle våre kunder.

Statsråd Evensensveg 8, 6885 Årdalstangen * Tlf.: 57 64 85 10 * Hjemmeside


 

 

 

Luster Sparebank er ein av få attverande sparebankane i Sogn og Fjordane som har hatt mot og styrke til å vera sjølvstendig utan å setja handlefridomen på spel.  Banken har opp gjennom åra søkt samarbeid og utvikla tenester etter behov til beste for kundane sine over heile landet.  Luster Sparebank framstår i dag som ein solild bank med moderne produkt og tenester.   

Øyagata 1, 6868  Gaupne * Tlf.: 57 68 27 00 * Hjemmeside


 

 

 

Vik Sparebank er den eldste attverande sparebanken i Sogn og Fjordane. Vi er en bank som set kunden i sentrum. Anten kunden bur i banken sitt nærområde eller andre stader i landet, har me som målsetjing å alltid stå til teneste for dei som nyttar oss- til beste for deg som kunde. Vi er ein totalleverandør av finansielle tenester som bank, finans og forsikring.

Postboks 174, 6891 Vik i Sogn * Tlf.: 57 69 88 50 * Hjemmeside


 

 

 

 

 

Sparebanken Sogn og Fjordane er den største banken i Sogn og Fjordane. Vi har 22 salskontor og 17 Bank i Butikk avtalar og er representert i 21 av dei 26 kommunane i fylket. I tillegg har vi kontor i Bergen. Vi er den dominerande aktøren på personkundemarknaden i fylket, og vi satsar på å ha regionale kontor med tilbod innan finansiering, plassering, eigedomsmekling og forsikring.

Du finn oss i: Askvoll, Balestrand, Bergen, Bremanger, Fjaler, Flora, Førde, Gaular, Gloppen, Gulen, Hornindal, Hyllestad, Høyanger, Jølster, Leikanger, Måløy, Naustdal, Nordfjordeid, Sogndal, Solund, Stryn, Svelgen, og Årdal.

Langebruvegen 12, 6800 Førde * Tlf.: 57 82 97 00 * Hjemmeside


 

 

 

 

 

 

 

 


 EnummerGuiden.no - Vit hva du spiser!


- startstedet for din drømmeferie

FørstegangsLån.no

AltomLondon.no


 

Om oss * Kontakt * Annonsere

 

ØkonomiGuiden.no er ikke en utlåner eller finansiell tjenesteleverandør. Annonser til finansielle tjenester som vises ØkonomiGuiden.no

er betalt reklame. ØkonomiGuiden.no garanterer ikke at det tilbudet en annonsør viser kan være aktuelt for deg.

Din kvalifisering for aksept av enhver annonsørs tilbud er underlagt vilkårene og betingelsene som gjelder for annonsøren.

ØkonomiGuiden.no © ®